Úrscéalta Gaeilge an Fichiú hAois

Thu Apr 23, 2015, 6:00PM - 7:30PM

58 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, Éire

poster1

Please find the schedule here

Díreoidh an seimineár seo ar Úrscéalta Gaeilge an Fichiú hAois agus ar cheist na canóna. Is ceist chasta chigilteach cháiréiseach í ceist na canóna i ngach teanga agus ní haon eisceacht í an Ghaeilge. Is í aidhm an tseimineáir seo ceisteanna tábhachtacha bunúsacha maidir le húrscéalta na Gaeilge a chriathrú, stair liteartha agus léirmheastóireachta na Gaeilge a chíoradh, agus plé agus díospóireacht faoi úrscéalta na Gaeilge a spreagadh. Trí thaighde, trí mheasúnacht agus trí dhíospóireacht mheáite, pléifear stádas na canóna, cleachtas na léirmheastóireachta agus ceisteanna ar nós: Cad iad mór- úrscéalta na Gaeilge? Cad iad na húrscéalta ar chóir a bheith ar shiollabas na n-ollscoileanna? Cad iad na húrscéalta ar chóir a bheith i mbéal phobal na Gaeilge?

Brian Ó Conchubhair
University of Notre Dame
R-phost: Brian.OConchubhair.1@nd.edu

Philip O’Leary
Boston College olearyph@bc.edu

Iarrtar ar dhaoine a bhfuil spéis acu freastal ar an seimineár seo áit a chur in áirithe roimh ré trí scéal a chur chuig oconnellhouse@nd.edu guthán: + 353 1 611 0611
Tuilleadh Eolais: cslc.nd.edu/research/an_tursceal_gaeilge

Posted In: Public

View Latest Events